STYRELEDER

STEIN STAVDAL PAULSEN

Ingeniør med bakgrunn innenfor offentlig forvaltning. Yrkesdykkersertifikat.  Fått dykking inn med morsmelken, og ble tidlig opptatt av å ta vare på dykkehistorien.  Samlet på historisk dykkerutstyr i mer enn 30 år, og har i dag etter sigende en betydelig  samling.

VIDAR FONDEVIK

NESTLEDER

Vidar tok initiativet til å stifte foreningen og var  formann de første årene. Han har 45 års erfaring med dykking og undervannsteknologi. Vidar har M.Sc. innenfor faget og er i tillegg utdannet skipsingeniør. Han er 'Elected Fellow' i Society for Underwater Technology, UK.

BJØRN W. KAHRS

SEKRETÆR

I tillegg til å være sekretær er Bjørn redaktør for vårt medlemsblad Norsk Dykkehistorisk Tidsskrift. Han graver i gamle arkiver for å finne nytt stoff til bladet, men holder og kontakt internasjonalt for å fange opp nye godbiter. Han har hovedfag i historie fra UiB, har jobbet innen dykkeindustrien i Nordsjøen, på Norsk Undervannsintervensjon (NUI) og på Statens dykkerskole. Han har sittet i styret med forskjellige verv siden foreningen startet.

ARVE LYSSAND

KASSERER

Minedykkerkurs høsten 1972. Hjelmdykkerkurs høsten 1975. Klokkedykkerkurs høsten 1983. Prosjektingeniør dykkesystem. Inocean Construction AS 1987-1990. Variert dykketjeneste i Sjøforsvaret; operativt, opplæring og forsyning.

KÅRE SEGADAL

VARA

Seniorrådgiver ved NUI AS i Bergen. Biofysiker og sivilingeniør fra NTH (1977). Ansatt ved NUIs dykkeavdeling i 1978 som forsker, senere seksjonsleder - «Respirasjon og pusteutstyr» /‌ «Hyperbare tjenester og human­forskning», spesialist, fagansvarlig, «dykkers arbeidsmiljø». Deltaker i flere FoU-prosjekter, inklusivt simulerte dykk ved NUI/‌NUTEC (eg. DeepEx, 3DP og OTS). Lettdykker (KNM). Norsk representant CEN standardiserings­komité, medlem NORSOK ekspertgruppe. Flere andre styreverv: bl.a. Norsk Baromedisinsk forening, Thelma, NUI og NUTEC AS.

JOHNNY JENSEN

VARA

Vararepresentant i styret og representerer de to arbeidsdykkerskolene i Norge. Utdannet i Marinen i 1978 til skipsdykker og førstegangstjeneste på KNM Horten. Senere anleggsdykker i 1982 og klokkedykker fra 1983 med aktiv tjeneste i Nordsjøen til 1996.

GUNNAR APPELTHUN

VARA/REVISOR

Har vært medlem av foreningen siden tidlig på 2000-tallet.
Har bakgrunn innen dykking med 39 år i Sjøforsvaret og 5 år ved Hyperbarseksjonen, Haukeland Sykehus.

LEIF-TORE SKJERVEN

VARA

Marinens Froskemannskole 1964 kullet. Første klokkedykk i Nordsjøen 31. mai 1968. Operasjonssjef i 3X, Willco og Oceaneering Norge. Engasjert med alternativt dykking og subsea installation i Statoil 1983-2008. Diving Advisor i Technip og SubseaPartner. Priviligert.