top of page

STEIN STAVDAL PAULSEN

STYRELEDER

Ingeniør med bakgrunn innenfor offentlig forvaltning. Yrkesdykkersertifikat.  Fått dykking inn med morsmelken, og ble tidlig opptatt av å ta vare på dykkehistorien.  Samlet på historisk dykkerutstyr i mer enn 30 år, og har i dag etter sigende en betydelig  samling.

Atle Barsnes 1.jpg

ATLE BARSNES

KASSERER

Utdannet  minedykker ved Sjøforsvarets Dykker- og froskemannsskole i 1974, hjelpeinstruktør ved DFS etter avtjent verneplikt i 1975. Assistent/vitenskapelig dykker for Universitetet i Bergen 1975/76. Instruktør på ulike nivå for Norges Dykkeforbund siden 1977. Variert arbeidsdykkererfaring . Klasse 1-utdanning ved Statens dykkerskole i 1988. Mange ulike verv innen NDF og relaterte dykkeorganisasjoner. Lærer/adjunkt fra 1980 til 2020.  

KÅRE SEGADAL

STYREMEDLEM

Seniorrådgiver ved NUI AS i Bergen. Biofysiker og sivilingeniør fra NTH (1977). Ansatt ved NUIs dykkeavdeling i 1978 som forsker, senere seksjonsleder - «Respirasjon og pusteutstyr» /‌ «Hyperbare tjenester og human­forskning», spesialist, fagansvarlig, «dykkers arbeidsmiljø». Deltaker i flere FoU-prosjekter, inklusivt simulerte dykk ved NUI/‌NUTEC (eg. DeepEx, 3DP og OTS). Lettdykker (KNM). Norsk representant CEN standardiserings­komité, medlem NORSOK ekspertgruppe. Flere andre styreverv: bl.a. Norsk Baromedisinsk forening, Thelma, NUI og NUTEC AS.

BJØRN W. KAHRS

STYREMEDLEM

I tillegg til å være sekretær er Bjørn redaktør for vårt medlemsblad Norsk Dykkehistorisk Tidsskrift. Han graver i gamle arkiver for å finne nytt stoff til bladet, men holder og kontakt internasjonalt for å fange opp nye godbiter. Han har hovedfag i historie fra UiB, har jobbet innen dykkeindustrien i Nordsjøen, på Norsk Undervannsintervensjon (NUI) og på Statens dykkerskole. Han har sittet i styret med forskjellige verv siden foreningen startet.

Arvid_ung.jpg

ARVID JENSEN

VARA

Her kommer litt informasjon om Arvid

Knag.jpg

GEIR K. KNAG

NESTLEDER

Deltidspensjonist med allsidig og lang erfaring både fra anleggsdykking innaskjærs og offshore dykking.
Jobber nå som rådgiver og auditor opp mot offshore- og undervannsentreprenører og operatører med et og annet innaskjærs oppdrag.

PFS2021.PNG

PETTER F. SCHMEDLING

SEKRETÆR

Senioringeniør hos Multiconsult AS i Moss.
Sivilingeniør fra NTH/NTNU (1997). Sitter i kontrollutvalget til Norges Dykkeforbund, dykkeinstruktør fra 1996, Apnea-instruktør fra 2019. Har sittet som styremedlem i NDF, og har sittet som utvalgsleder for foto og film. 

VIDAR FONDEVIK

STYREMEDLEM

Vidar tok initiativet til å stifte foreningen og var  formann de første årene. Han har 45 års erfaring med dykking og undervannsteknologi. Vidar har M.Sc. innenfor faget og er i tillegg utdannet skipsingeniør. Han er 'Elected Fellow' i Society for Underwater Technology, UK.

JOHNNY JENSEN

VARA

Vararepresentant i styret og representerer de to arbeidsdykkerskolene i Norge. Utdannet i Marinen i 1978 til skipsdykker og førstegangstjeneste på KNM Horten. Senere anleggsdykker i 1982 og klokkedykker fra 1983 med aktiv tjeneste i Nordsjøen til 1996.

LEIF-TORE SKJERVEN

VARA

Marinens Froskemannskole 1964 kullet. Første klokkedykk i Nordsjøen 31. mai 1968. Operasjonssjef i 3X, Willco og Oceaneering Norge. Engasjert med alternativt dykking og subsea installation i Statoil 1983-2008. Diving Advisor i Technip og SubseaPartner. Priviligert.

bottom of page