top of page
01

FORENINGEN

Vi tar vare på dykkehistorien

Velkommen til Norsk Dykkehistorisk Forening (NDHF) som ble stiftet 18. juli 2000. Formålet er ta vare på dykkingens historie i Norge. Dette gjelder hele spekteret av dykking. Sportsdykking, militærdykking, dykking i forbindelse med olje- og gassvirksomheten til havs, anleggsdykking, dykking ved fiske-
oppdrett, redningsdykking, dykking ved berging av båter og skip og vitenskaplig dykking. NDHF ønsker å identifisere, registrere, bevare og formidle gjenstands- og arkivmateriale fra dykkingens historie. Ønsker du å være med, eller støtte dette arbeidet - bli medlem.

Foreningen
Formål
02

AKTIVITETER

Vi gjør dykkehistorien levende

Foreningen har samlet inn gammelt utstyr av dykkehistorisk interesse fra firma og enkeltmedlemmer. Dette registreres i en museal database som vil være søkbar.

Enkeltgjenstander eller deler av samlingen står utstilt hos Yrkesmedisinsk avdeling vd Haukeland sykehus, Statoil i Stavanger og Bergen, Norsk Undervannsintervensjon, Dykker- og Froskemannskolen på marinebasen Haakonsvern og Høyskolen i Bergen, dykkerutdanningen.

Vi deltar ved kystkulturarrangementer og dykker med eldre dykkerutstyr. Det eldste er en kopi av en dykkerklokke bygget etter tegninger fra 1734.

Vi arrangerer dykkehistoriske treff forskjellige steder i Norge.

03

LITT DYKKEHISTORIE

Ca. 900. Første dykk i Norden beskrevet i skriftlige kilder (Egil Skallagrimssons Saga).

1673: Beskrivelse av klokkedykk i Norge.

1851: Det første hjelmdykkerutstyret selges fra Drammen Havnekasse til marinen.

Ca. 1858: Første sivile hjelmdykkerutstyr innkjøpt
til Norge.

1858: Første kjente dødsulykke etter dykking i Norge.

Ca. 1950: Sporsdykkingen starter opp.

1967: Dykkingen starter opp i forbindelse
med petroleumsvirksomheten.

Samlinger
bottom of page